onsdag 12 oktober 2022

Korsnäbbarnas år


Plötsligt rapporteras det förbiflygande korsnäbbsflockar nästan dagligen på Artportalen. Så roligt! Korsnäbbsår i år verkar det som. Här uppe i tallskogen på norra Öland kan vi ibland se några större korsnäbbar och vi har en del häckningar här, men nu har vi sett (och hört)  dem ovanligt ofta under senaste veckorna.


Jag hade turen att träffa på dem vid en vattensamling, där de, ganska orädda, gick ner för att dricka.


Så häftigt att kunna stå en lång stund och betrakta de vackra, lite exotiska fåglarna.


Uppskattningsvis 35-40 fåglar som försvann mot skogskanten ibland, men snart kom tillbaka för att dricka igen. Ett så roligt avbrott i den annars ännu så länge ganska fågelfattiga oktober.