fredag 2 juli 2021

Juni - lite tomt på fåglar


Vi är många som har upplevt att det är mindre fåglar än vanligt den här sommaren. Bara att hålla tummarna för att det är en tillfällig svacka. Ejdrarna hör till de arter som har det extra kämpigt och ådorna (honorna) minskar synbart i antal.


Ett par strandskator letar bland stenarna.


En liten lövsångare! 


Törnskatorna verkar ändå vara lika många som vanligt. De trivs på våra alvarsmarker.


En göktyta! Hackspetten som hörs mera än den syns.


Gulsparvarna kollar en extra gång på platsen för vintermatningen.


Nu vaktar alla bon och ungar. Småfåglarna varnar för skator och kråkor och skatorna jagar bort ormvråkar och andra rovfåglar.


En rödbena på vandring bland den blommande alvarsgräslöken.


En trädpiplärka har tagit sig ett bad i min trädgårdsdamm.


Blåmesarna hör till de flitigaste badgästerna.


Koltrastarna håller sig lite mer i skymundan  den här tiden, men kommer ibland för att dricka vatten eller ta ett dopp.


En tordmule rastar en stund ute på strandhällarna. Mysigt!


Trädgårdssångaren tar en paus i sjungandet och besöker vårt spa.


En lärkfalk kommer förbi rakt ovanför min solstol.


Svarthätta.


Här har havsörnen och ormvråken råkat i luven på varandra!


Så vemodigt! De första sommargästerna börjar flyga söderut igen. Här är det storspovshonorna som lämnar skötseln av ungarna till hanarna och lämnar landet.