onsdag 17 augusti 2011

Spillkråka


Vi åker på en av de långa raka skogsvägarna som finns här i Böda Kronopark. Plötsligt är det en stor fågel som skymtar till uppe bland trädkronorna. Så kommer den flygande och landar på en torr trädstam aölldeles framför oss. En spillkråka! Det ser man inte så ofta på Öland. Ibland hörs deras gälla läte på avstånd men man måste ha lite tur för att få syn på dem. Nu klättrar den uppåt runt trädstammen och undersöker noga alla små håligheter. Näbben är imponerande och tillsammans  med den långa, klibbiga och hullingförsedda tungan är den ett effektivt fångstredskap för insekter och larver. Spillkråkan kräver stora revir läser jag någonstans. Ända upp till 100 hektar kan den lägga beslag på. Inte konstigt då att vi inte har så många här i Sveriges minsta landskap med övervägande öppna marker utan de gamla träd som den är beroende av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar