lördag 25 april 2015

Senaste nytt

 
Visst blir man glad för varje ny sommargäst som dyker upp. Medan vi lyssnade till lövsångarens första spröda toner, landade plötsligt en svart-vit flugsnappare på en gren framför oss.
 
 
Och vem sitter här då? Jo, det är den svarta rödstjärten som jag redan har sett flera ex av. För övrigt är det full fart! Tärnorna skriker utmed stränderna och skräntärnan överröstar alla andra. Genom vedbodsdörren är det full trafik då herrskapet Koltrast har valt att bygga sitt bo högst upp i vedtraven. Eftersom vi inte kan stänga dörren av hänsyn till dem, befarar vi att ladusvalorna kommer att välja ett hörn där för sitt bo också. Den första har redan siktats. Nästa vinters ved får en lång sommar utomhus i år.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar